مانیتورینگ نقش‌برجسته و کتیبه داریوش در بیستون

مانیتورینگ نقش‌برجسته و کتیبه داریوش در بیستون

پروژه بزرگ پایش (مانیتورینگ) نقش‌برجسته و کتیبه داریوش اول هخامنشی در بیستون با همکاری کارشناسان آلمانی و ایرانی آغاز شد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مدیر پایگاه میراث‌جهانی بیستون گفت: نبودن تجربه قبلی مرمت روی چنین آثاری و کمبود متخصصان اجرایی در ایران از طرفی و نو بودن حفاظت و مرمت روی آثار صخره‌ای در ایران و حتی جهان و کمبود تجهیزات پیشرفته از طرفی دیگر پایگاه میراث جهانی بیستون را بر آن داشت تا با کمک نیروهای متخصص بین‌المللی و با استفاده از توان تخصصی مرمتگران داخلی گامی بزرگ و مهم در راه حفظ و مرمت این اثر گرانبها بردارد.حسین راعی گفت: در این راستا پروژه بزرگ پایش (مانیتورینگ) کتیبه و نقش‌برجسته داریوش اول هخامنشی که یک پروسه ۱۸ ماهه را در برمی‌گیرد با همکاری یک تیم متخصص مرمت سنگ از کشور آلمان و کارشناسان مرمت پایگاه میراث جهانی بیستون شروع به فعالیت کرده است. مدیر پایگاه میراث‌ جهانی بیستون تصریح کرد: هم اکنون اقدامات پژوهشی پروژه و مستندنگاری و برداشت دقیق سه بعدی از اثر با استفاده از اسکن‌لیزر و اسکن‌نوری در حال انجام است که می‌توان به سه زمینه، بررسی و شناخت کامل آسیب‌های موجود در اثر، تکمیل مطالعات زبان‌شناسی و بازخوانی کتیبه و امکان ایجاد مدل‌های همانندسازی شده (مولاژ) سنگی یا با استفاده از مصالح دیگر حائز اهمیت است، اشاره کرد. مدیر پایگاه میراث‌جهانی بیستون، در پایان گفت: آن گونه که از شواهد و مدارک باستان‌شناسی برمی‌آید انسان‌ها اولین‌بار در دوره پارینه‌سنگی میانی در غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای دشت بیستون ساکن شدند که غارهای شکارچیان، مَرتاریک، مَردودر، مَرآفتاب، مَرخِر و پناهگاه‌های صخره‌ای چرخِلان و زرده بیوچِک شواهدی بر این مدعا هستند.

 

 

    نظرات