سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان از پروژه‌های در دست احداث راه روستایی بازدید کرد

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان از پروژه‌های در دست احداث راه روستایی بازدید کرد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، علی حاجی زاده در بازدید از محورروستای فوسک گفت: عملیات اجرایی احداث راه آسفالته در حدود ۳ کیلومتر از این محور ۱۲ کیلومتری آغاز شده است. سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان افزود: اعتبار ساخت این میزان راه ۲۰ میلیارد ریال است و به دلیل کوهستانی بودن مسیر، پروژه در اردیبهشت سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. وی همچنین در بازدید از پروژه بُندَر – پای سیب – چترود از انجام مطالعات ۲/۷ کیلومتر از این محور با ۱۶ میلیارد ریال برآورد و برگزاری مناقصه آن خبر داد. علی حاجی زاده در ادامه از روند اجرای محور روستایی زارچوئیه – آبشار راین که با تکمیل آن بخش راین به بردسیر متصل می شود، بازدید کرد. بیش از ۶۵۰ کیلومتر راه روستایی در استان کرمان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات