جلسه کمیسیون ماده پنج شهر گرگان برگزار شد

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر گرگان برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، "حسین محبوبی" بیان داشت: تغییر کاربری، افزایش ، کاهش تراکم ، افزایش سطح اشغال ملک ، ساختمان و بررسی ضوابط و مقررات حوزه مسکونی طرح تفصیلی شهرگرگان ازجمله مواردی بود که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته و تصمیمات لازم اتخاذ شد. مدیرکل راه وشهرسازی استان گلستان و دبیر کمیسیون ماده پنج استان گلستان یادآورشد این جلسه با ریاست معاون عمرانی استاندار گلستان و سایر مدیران کل عضو این کمیسیون در محل سالن جلسات استاندارگلستان برگزار و در این جلسه، رئیس شورای شهر و شهردارگرگان و شهرداران مناطق گرگان نیزحضور داشتند . کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران کمیسیونی است برای بررسی و تصویب طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن که به ریاست استاندار محترم و در غیاب ایشان معاون محترم ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات