محله‌های عمودی و معضلی به نام فرهنگ

به گزارش اخبار ساختمان، سال‌هاست که با افزایش جمعیت و به دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم، خانه‌های کوچک و بزرگ با حیاط‌های پردرخت، رفته رفته جای خود را به آپارتمان ها و آسمانخراش‌ها داده است و اکنون در بسیاری از محله های اصفهان نیز پنجره را که باز کنی، دیگر خبری از طبیعت زنده نیست و تا چشم کار می‌کند تنها منظره آپارتمان‌های کناری پیداست. زندگی در دنیای مدرن، سبک جدیدی از زندگی را به افراد تحمیل کرده که یکی از پرچالش ترین آنها، آپارتمان نشینی است که فرهنگ آن از دنیای مدرن وارد جامعه ما شده که متاسفانه هنوز الگوهای رفتاری بهره‌مندی از آن نهادینه نشده است. گرانی زمین و خشونت‌های انتخاب اجباری احسان آقابابایی، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصطلاح فرهنگ آپارتمان نشینی را برای این واژه کلان و کلی دانست و اظهار کرد: واژه درست برای این موضوع، خرده فرهنگ آپارتمان نشینی است ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات