راهکار کنترل مهاجرت چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، مهدی جمالی نژاد در نشست شهرداران استان تهران که در شهر صالحیه سخن می گفت،‌ با اشاره به اهمیت توجه به مجموعه‌های شهری افزود: انجام مطالعات جمعیت با مولفه‌هایی چون توزیع، عوامل موثر در رشد جمعیت، ساختار جمعیت و خانوارها، چشم انداز آینده جمعیت در شهرها و روستاها از ابزارهای کنترلی موثر در شکل گیری شهرها هستند. جمالی نژاد با بیان اینکه توجه ویژه به مطالعات اقتصادی در طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف برای توازن جمیعت ضروری است، گفت: در بخش اول با رویکردهای توزیع فضایی فعالیتها و اشتغال در مجموعه شهری در گذشته و حال و تحلیل مکان گزینی فعالیت‌ها و جمعیت در مجموعه شهری می توان توزیع مناسبی از جمعیت را برنامه ریزی کرد. وی با تاکید بر انجام دقیق مطالعات اجتماعی در مجموعه شهری تهران افزود: قشر بندی اجتماعی و مسکن، نظام اسکان در منطقه شهری تهران، توزیع شاخص‌های مسکن و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات