در شش ماه نخست امسال در قم رخ داد؛ دستور توقف ۲۴ مورد عملیات ساختمانی

به گزارش اخبار ساختمان، اسماعیل اسدی بیان کرد: اقدامات زیادی در بازنگری و اصلاح در نحوه ارائه خدمات مهندسی ساختمان با هدف ارتقای کیفیت و در راستای رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و معماری در ساخت و سازهای استان از ابتدای امسال تاکنون انجام شده است. وی افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون مجوز فعالیت در قالب صدور پروانه اشتغال به‌کار در حرفه‌های مرتبط با ساختمان شامل اشخاص حقیقی در رده‌های مهندسی، کاردانی و معماران تجربی، شرکت‌های طراح ناظر و یا مجری حقوقی، شرکت های آزمایشگاه ساختمانی(ژئوتکنیک، بتن و جوش)، سازندگان مسکن و ساختمان و انبوه سازان (حقیقی و حقوقی) به تعداد ۸۷۰ پروانه اشتغال بکار شخص حقیقی و هشت پروانه اشتغال بکار شرکت حقوقی صادر شده است. وی ابراز داشت: در خصوص اعمال نظارت عالیه برای اجرای مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط معماری و شهرسازی موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کارشناسان نظارت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات