بی اعتنایی و بی اعتباری در بازار اوراق تسهیلات مسکن / فرصت مطلوب برای دریافت اوراق مسکن

به گفته کارشناسان حوزه مسکن دلیل کاهش قیمت اوراق را می‌توان در چند مولفه اساسی شامل افزایش قیمت مسکن، رکود مسکن و ناکافی بودن تسهیلات جستجو کرد. به باور این کارشناسان، در حال حاضر بازار اوراق تسهیلات مسکن، معروف به تسه، دچار دو گزینه بی‌اعتنایی و بی‌اعتباری شده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات