تکمیل راه روستایی سرگدار درشهرستان جیرفت

تکمیل راه روستایی سرگدار درشهرستان جیرفت

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان ، وحید افشار پور بیان کرد: زیرسازی راه روستایی سرگدار به طول ۵/۳ کیلومتر به اتمام رسیده وطی چند روز آینده آسفالت این محور آغاز خواهد شد. رئیس اداره نظارت بر راههای روستایی اداره کل راه و شهر سازی جنوب کرمان گفت: مبلغ هزینه شده در این محور ۱۲ میلیارد ریال است. وی افزود: با آسفالت این محور روستای سرگدار و روستای بغلوئیه از راه مناسب برخوردار خواهند شد، همچنین به دلیل حاصل خیز بودن منطقه کشاورزی این منطقه رونق بیشتری خواهد گرفت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات