رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تاکید کرد: لزوم جلوگیری از تخلفات ساختمانی

به گزارش اخبار ساختمان، مهدی جمالی نژاد، در نشست شهرداران استان تهران در شهر صالحیه،‌ با اشاره به اهمیت توجه به مجموعه‌های شهری افزود: انجام مطالعات جمعیت با مولفه‌هایی چون توزیع، عوامل موثر در رشد جمعیت، ساختار جمعیت و خانوارها، چشم انداز آینده جمعیت در شهرها و روستاها از ابزارهای کنترلی موثر در شکل گیری شهرها هستند. وی با بیان اینکه توجه ویژه به مطالعات اقتصادی در طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف برای توازن جمعیت ضروری است، گفت: در بخش اول با رویکردهای توزیع فضایی فعالیت ها و اشتغال در مجموعه شهری در گذشته و حال و تحلیل مکان گزینی فعالیت‌ها و جمعیت در مجموعه شهری می توان توزیع مناسبی از جمعیت را برنامه ریزی کرد. جمالی نژاد با تاکید بر انجام دقیق مطالعات اجتماعی در مجموعه شهری تهران افزود: قشر بندی اجتماعی و مسکن، نظام اسکان در منطقه شهری تهران، توزیع شاخص‌های مسکن و خدمات اجتماعی در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات