آمادگی شرکت‌های ایرانی برای حضور فعال در بازار اوکراین

دبیر کل انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: شرکت های ایرانی مایل به حضور در بازار اوکراین هستند و درصورت رفع مشکلات این امر محقق خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات