لزوم توجه صنعت هوانوردی ایران به بازارهای آفریقا

لزوم توجه صنعت هوانوردی ایران به بازارهای آفریقا

کشورهای آفریقایی عموما دارای منابع اولیه سرشار هستند اما به واسطه استعمار، تنش های سیاسی و جنگ های داخلی، از توسعه بازمانده اند. بسیاری از این کشورها، به خصوص در حوزه جنوب آفریقا از نبود صنایع و حتی زیرساخت ها رنج می برند و همین مساله باعث شده برخی کشورها مانند کشورهای اروپایی، روسیه، هند، چین و حتی ترکیه برای مشارکت در بازار اقتصادی آفریقا داوطلب باشند. در شرایطی که اقتصاد جهان گام به گام به رکود نزدیک می شود، بازار آفریقا می تواند راه فراری برای بنگاه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و عمرانی باشد. از سوی دیگر از آنجا که پیش بینی می‌شود کشورهای آفریقایی با قرارگیری در ریل توسعه، در آینده نه چندان دور از پیشتازان اقتصاد جهان باشند، باقی کشورها تلاش دارند تا از حالا بنای روابط مستحکم اقتصادی با آفریقا را پی ریزی کنند. در این شرایط، به نظر می رسد نگاه به آفریقا می تواند ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات