تبعات رکود تورمی بر بازار مسکن/ دست متقاضیان موثر از خرید مسکن کوتاه است

تجربه ۶۰ سال اخیر نشان می دهد که افزایش قیمت مسکن نسبت به شاخص تورم کلیه کالاها همواره بیشتر بوده است و قیمت مسکن هر سال معادل با دو و نیم برابر نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات