در گفت و گو با دبیر انجمن ملی لیزینگ بررسی شد: معافیت مالیاتی لیزینگ ها به کجا رسید؟

به گزارش اخبار ساختمان، بنا بر این اعتباراتی که در حوزه‌های مجاز اعطا می‌شوند، در شمول این معافیت قرار دارند، اما دیدگاه سازمان امور مالیاتی این بود که معافیت هر کالا یا خدمت از مالیات بر ارزش افزوده مستلزم ذکر نام کالا یا خدمت مورد نظر در متن قانون است. نکته مهم این جا است که از دیدگاه مشاوران برجسته مالیاتی، در بند ۱۱ از ماده ۱۲ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای اقتصادی و شرکت‌ها و نهادها معاف نیستند؛ بلکه خدمات و کالا مبنای معافیت است. سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷ با اجرای قانون فعلی ارزش افزوده، خدمات شرکت‌های لیزینگ را مشمول این مالیات دانسته و مالیاتی ناعادلانه از خدمات آنان مطالبه کرده و شرکت‌های لیزینگ نیز به ناچار این مالیات را از مشتری به عنوان مصرف‌کننده دریافت کرده و در نتیجه مبلغ مالیات ارزش افزوده به تسهیلات‌گیرندگان شرکت‌های لیزینگ تحمیل می‌شود؛ در حالی که تسهیلات گیرندگان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات