نامه اعتراضی انبوه سازان به مدیر کل بازرسی ریاست جمهوری+ نامه

کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ‌ایران‌ از مدیر کل بازرسی ریاست جمهور، نسبت به عدم پایبندی وزارت راه و شهرسازی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات