بازار مسکن آمریکا در مرز ایجاد بحرانی بزرگ

به گزارش اخبار ساختمان، خانه‌های متحرک در ایالت کلرادو بخش عمده‌ای از مسکن ارزان قیمت را تشکیل می‌دهند؛ با گرانتر شدن ارزش زمین در این ایالت شمار خانه‌های متحرک رو به کاهش است و مالکیت آنها از اشخاص به دست شرکت‌های خصوصی افتاده است. منازل متحرک در کلرادو به گزارش پایگاه کلرادو سان، در سراسر ایالت کلرادو جایی که بحران مسکن بر مناطق روستایی و شهری تاثیر می‌گذارد، نزاع میان ساکنان خانه‌های متحرک و صاحبان زمین‌ها به اوج خود رسیده است. صاحبان این منازل در جایی که خانه‌های آنها قرار دارد به مالکان زمین اجاره پرداخت می‌کنند و همین امر منجر به عدم تحرک و آسیب پذیری اقتصادی مستاجرانی است که قادر به جا به جا کردن خانه‌های خود و زندگی در مکان دیگری نیستند، می‌شود. کاهش خانه های متحرک و از دست دادن مالکیت خبرنگاران کلرداو سان به همراه ده‌ها رسانه خبری دیگر در تابستان از این خانه‌ها بازدید ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات