فرصت‌های از دست‌رفته در بخش لجستیک

نگاهی به تحولات و زیرساخت‌های لجستیکی شکل‌گرفته در کشورهای همسایه طی دو سه دهه اخیر نشان می‌دهد که تقریباً تمامی خطوط اصلی تجارت در منطقه (اعم از خطوط لوله، خطوط ریلی، مسیرهای دریایی و هوایی) به نحوی توسعه‌یافته‌اند که ایران در رینگی واقع‌شده است که کاملاً قابل دور زدن است. چنانچه این خطوط تجاری جدید به‌صورت شماتیک روی نقشه بیایند، عمق فاجعه در مورد آینده کشورمان جلوی چشمانمان خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات