اندازه‌گیری و ثبت داده‌های هواشناسی در مدیریت ریسک و بحران پدیده‌های جوی ضروری است

اندازه‌گیری و ثبت داده‌های هواشناسی در مدیریت ریسک و بحران پدیده‌های جوی ضروری است

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رضا برهانی، مدیرکل هواشناسی استان یزد در دیدار شاکری‌ شمسی، مدیرکل بحران این استان ضمن تشریح وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی و شرایط اقلیمی گفت: در خرد اقلیم‌های استان دامنه نوسان بارش سالیانه از کمتر از ۵۰ میلیمتر در مناطق کویری تا بالاتر از ۵۰۰ میلیمتر در نواحی کوهپایه ای استان را شاهد هستیم که با توجه به این امر گسترش و تجهیز شبکه ایستگاه‌های هواشناسی موجود به ادوات خودکار اجتناب ناپذیر است. اندازه‌گیری و ثبت داده‌های هواشناسی نقش موثری در توسعه پایدار استان دارد وی افزود: اندازه‌گیری و ثبت داده‌های هواشناسی علاوه بر نقش موثری که در توسعه پایدار استان دارد، در مدیریت ریسک و مدیریت بحران پدیده های مخرب جوی مهم و ضروری است. برهانی از تعامل سازنده مدیریت بحران استان با هواشناسی قدردانی کرد و اجرای سامانه پایش سرمازدگی و اطلاع‌رسانی به موقع به کشاورزان استان را از نمونه‌های موفق این ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات