تامین مسکن کارگران در مسیر اجرائی شدن

به گزارش اخبار ساختمان، دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار با محور بررسی راهکارهای تقویت تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگران، ساز و کارهای تامین مسکن مشارکتی و استفاده از ظرفیت تعاونی های توزیعی برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران سه شنبه دوم مهرماه برگزار می شود. در این نشست معاون امور تعاون و معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار نیز حضور خواهند داشت تا ضمن شنیدن دیدگاهها و نظرات تشکل های کارگری و کارفرمایی، راهکارهای پیشنهادی را بررسی کنند. پیش از این نشست شورای عالی کار مرداد ماه جاری با حضور معاون روابط کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شده و موضوع تامین مسکن کارگران و توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت و حمایتهای غیرنقدی در دستور کار قرار گرفته بود. در این نشست راهکارهای ترمیم قدرت خرید خانوارهای کارگری، ‌پیگیری آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار و گزارش سامانه جامع روابط کار نیز ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات