پویش دوشنبه های ورزشی، کشوری می شود

دومین نشست مدیران ورزش شهروندی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، پیرامون چگونگی برگزاری پویش «دوشنبه های ورزشی» و «خیابان ورزش» در کلانشهرهای کشور برگزار شد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات