بررسی اثرات اقتصادی انتقال پایتخت

به گزارش اخبار ساختمان، ابوالفضل مرادی با بیان این که انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران به مفهوم انتقال وزارتخانه‌های دولت به همراه قوه مقننه، قضائیه است و ترکیب فوق می‌تواند با توجه به شرایط کشور تغییر پیدا کند، یعنی فقط دولت برود یا دولت به همراه هر یک از قوای بالا از تهران منتقل شوند گفت: آنچه بین سناریوهای انتقال مشخص است این است که در صورت عزم به انتقال مرکز سیاسی و اداری، دولت به دلیل دارا بودن بخش عظیمی از کارکنان، سرمایه زیرساختی و سرمایه باید منتقل شود. وی ادامه داد: طبق برآورد کارشناسان، دولت بین ۵۵ تا ۶۰ هزار کارمند ملی - ستادی دارد و در صورتی که کارمندان دیگر قوا را هم اضافه کنیم قریب به ۷۵ تا ۸۰ هزار کارمند ملی – ستادی در تهران ساکن هستند. با در نظر گرفتن بعد خانوار (۳.۳ نفر در ایران) و بعد خدماتی (نزدیک ۳ نفر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات