جمع آوری تابلوهای غیرمجازحاشیه راه درمحورمراغه - هشترود

جمع آوری تابلوهای غیرمجازحاشیه راه درمحورمراغه - هشترود

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی، نادر شریفی اظهار داشت: براساس ارتقای ایمنی و رفع تجاوز به حریم راهها تابلوهای غیر مجاز حاشیه راه در محور مراغه - هشترود با تلاش راهداران شهرستان برچیده و جمع آوری شد. شریفی در ادامه با بیان اینکه طبق ماده ۷ الحاقی قانون ایمنی راه ها مصوب ۱۳۷۹ هرگونه نصب و استقرار تابلو در راهها و حریم قانونی آن بدون کسب مجوز ممنوع است بیان داشت: استقرار تابلو بر روی جاده به منظور تامین ایمنی در حین عملیات راهداری یا سایر فعالیت های دارای مجوز ، از شمول این ماده خارج است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات