دلالانی که مانع فعالیت مهندسان شده اند

به گزارش اخبار ساختمان چندی پیش نویریان مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اظهاراتی را در خصوص مهندسان ساختمان کشور و جریان امور در این دفتر بیان کردند که اظهارات او با واکنش برخی ازبدنه جامعه مهندسی مواجه شد. یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی در این باره گفت: مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی از مافیاها و دلالان در نظامات مهندسی ساختمان صحبت می کند و همه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان ساختمان کشور را زیر سوال می برد، اما این امرجای سوال است حال که نامبرده از این " مافیاها و دلالان که طبق اظهار اوخون مردم، مهندسان، کاردان ها و همین ارکان نظامات مهندسی را برای مطامع و مقاصد نامشروع و سیری ناپذیر خود در شیشه کرده اند، اطلاع دارند،" چرا در این چندماه درجهت برخورد با این اشخاص عمل نکرده و آنان را به دست قانون و قوه قضائیه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات