طرح هادی شهر شمشک توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب شد

طرح هادی شهر شمشک توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شیدا باقری گفت: طرح هادی شهر شمشک پس از بررسی و تاًیید در جلسات مورخ چهارم اردیبهشت، هشتم خرداد و ۱۹ تیرماه امسال درکارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی و همچنین جلسه ۱۳شهریور کمیته منتتخب کارگروه ، در جلسه ۲۷ شهریور به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسید. بر اساس این گزارش،‌با توجه به اهمیت این شهر و نقش گردشگری آن در استان، طرح یاد شده با توجه به نظرات مطروحه در جلسات فوق باید مجدداً در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی مورد بررسی و تاًیید قرار گیرد. وی ادامه داد: طرح هادی روستاهای قشلاق اول، قشلاق دوم، و صالح آباد واقع در بخش مرکزی شهرستان قرچک هم پس از بررسی و تاًیید در جلسه ۱۳ شهریور کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات