پیگیری رفع مشکل اسناد مالکیت اراضی تحت تصرف شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان

پیگیری رفع مشکل اسناد مالکیت اراضی تحت تصرف شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان

مجتبی شهبازی رئیس اداره واگذاری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درخصوص رفع مشکل اسناد مالکیت اراضی تحت تصرف شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان غرب تهران اظهار داشت: تعاونی مسکن فرهنگیان غرب تهران در سال ۵۹ به‌عنوان مالک پلاک‌های ثبتی ۱۵۳۵،۱۵۳۴و ۱۴۸۹ فروعات از ۲۱۰۶ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران به ترتیب به مساحت‌های ۱۴۱۰۵۰ ،۶۳۰۰۰ و ۷۵۰۰۰ مترمربع اقدام به احداث واحدهای مسکونی برای فرهنگیان کرد. وی افزود: در سال ۱۳۶۰ مشخص شد میزان تقریبی ۶۳۹۳۵.۹۲ مترمربع در مجاورت پلاک ثبتی ۲۱۰۶/۱۵۳۵ اصلی ،میزان ۱۰۳۴۶ مترمربع در مجاورت پلاک ثبتی ۲۱۰۶/۱۵۳۵ اصلی و ۱۱۴۱۴ مترمربع در مجاورت پلاک ثبتی ۲۱۰۶/۱۴۸۹ اصلی که خارج از اسناد مالکیت تعاونی فوق الذکر بوده، در محدوده مستحدثات تعاونی واقع شده است . وی ادامه داد: از طرفی اسناد مالکیت اراضی مجاور این پلاک ها در اثر تجمیع پلاک های ۹ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات