نگاهی به نوآوری های جشنواره فناوری نانو

به گزارش اخبار ساختمان، برنامه تجاری‌ سازی فناوری نانو (Nano Match)، یک برنامه دائمی با رویکرد حمایت از طرح‌هایی است که در حوزه نانوفناوری به‌ نمونه اولیه رسیده‌اند. فناوران، شرکت‌های نوپا، پژوهشگران و جامعه دانشگاهی، به عنوان طرف عرضه و شرکت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران خطرپذیر و مستقل، به عنوان طرف تقاضا، از جمله مخاطبان این برنامه هستند. در این برنامه، طرح‌هایی پذیرفته می‌شوند که نمونه اولیه‌ای از آنها ساخته شده و مبتنی بر نیاز صنعت باشند، مشابه داخلی نداشته و یا در صورت وجود مشابه، بهبود کیفیت، خواص و یا کاهش هزینه نسبت به آن داشته باشند. انطباق محصول با تعاریف نانو نیز از دیگر شاخصهای مهم در پذیرش طرح‌ها به شمار می‌رود. نانومچ در هر سال، طی فراخوان‌هایی، اقدام به دریافت طرح‌های متقاضیان می‌کند و درخواست‌های دریافتی، بر اساس شاخصهای مختلفی از جمله، قابلیت تجاری شدن، فنی و نانو مقیاس، قابلیت توسعه بازار، نوآوری و همچنین پتانسیل تیم فناور ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات