کتاب معماری ایلخانی منتشر شد

به گزارش اخبار ساختمان، این کتاب به زبان انگلیسی چاپ شده و نگارندگان آن تلاش کرده اند تا این سبک از معماری را از تمامی جهات مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و معرفی کنند. کتاب معماری ایلخانی نوعی از مستندنگاری با نگاه ویژه به تاریخ اثر ،شکل ، نشانه ها و ساختار آنها است. گفتنی است، بناهای مورد مطالعه در این کتاب بیش از همه مربوط به استان های غربی بوده و در بین مطالب آن مقاطع مختلف، پلان، نما و ... در خصوص بخش زیادی از بناهای دوره ایلخانی آورده شده است. این کتاب علاوه بر علاقمندان و محققان دوره ایلخانی می تواند مرجعی مناسب برای دانشجویان این رشته باشد. هنر دوران ایلخانیان از دوران‌های شاخص هنر اسلامی در ایران و آسیای مرکزی به‌شمار می‌رود. با تثبیت حکومت مغول‌ها و ایجاد خاندان ایلخانیان در ایران و آسیای مرکزی، بزودی فاتحان مغول هنرمندان را که جذب دربار عباسیان شده ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات