میزان افزایش جمعیت در شهرهای جدید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اجرای طرح کالبدی ملی و توزیع متناسب جمعیت و اشتغال در سطح کشور در ارتباط با هدفهای استراتژیک و محدودیت منابع آب و خاک و انرژی از جمله اهداف ایجاد شهرهای جدید به شمار می رود. ایجاد مناطق مسکونی برای کارکنان یک یا چند فعالیت جدید الاحداث اقتصادی و جمعیتی ،کمک به اجرای کمی و کیفی برنامه های توسعه مسکن و ایجاد تعادل در بازار مسکن از دیگر اهداف ایجاد شهرهای جدید به شمار می رود. اما جذب جمعیت شاید یکی از اهدافی بوده که سالهاست وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن بوده است. موضوع شهرهای جدید در ایران در حال حاضر یکی از سیاست های اصلی وزارت راه و شهرسازی در کنار بهسازی و احیای بافت قدیم شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و توسعه بیرونی (فیزیکی) شهرهای موجود است که محل بحث بسیاری از کارشناسان اقتصادی، جامعه شناسی، معماران و شهرسازان و... ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات