انتصاب در راه و شهرسازی استان اردبیل

انتصاب در راه و شهرسازی استان اردبیل

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل، کمال رحیمی با حکمی از سوی مدیراین اداره کل به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل منصوب شد. بنابراین گزارش محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در قسمتی از این حکم خطاب به کمال رحیمی چنین آورده است: با توجه به تعهد و تخصص جنابعالی و نظر به اهمیت جایگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در تحقق اهداف عالیه اداره کل به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی منصوب می شوید. امید است با استفاده بهینه از امکانات و عوامل تحت نظر در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات