دوشنبه ورزشی میهمان دانش آموزان سندروم داون شد

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پویش" دوشنبه های ورزشی" در مدرسه کودکان استثنایی" ساریخانی" با استقبال دانش آموزان سندورم داون و حضور مدیران شهری و ستارگان پیشکسوت ورزشی، برگزار شد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات