نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران عنوان کرد: عامل گرانی زمین و مسکن در طرح ملی، دولت است

به گزارش اخبار ساختمان، روز گذشته یکی از مسئولان تشکل صنفی انبوه سازان از عدم استقبال انبوه سازان بخش خصوصی از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (طرح ملی مسکن) به دلیل برخی انتقادات اعضای این تشکل صنفی به بندهای قراردادهای احداث مشارکتی انتقاد کرد. این فعال صنفی انبوه ساز گفته است: با توجه به نحوه تنظیم قرار داد و قدرالسهمی که برای سازنده در نظر گرفته شده است هیچ گونه مالکیت خصوصی برای سازنده در نظر گرفته نشده است یعنی سازنده سهم مالکیت ندارد. معاون وزیر راه و شهرسازی: آورده دولت، زمین و آورده انبوه ساز، هزینه ساخت و ساز است علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز اخیرا درباره ساخت و ساز مشارکتی اظهار داشت: ما در سازمان ملی زمین و مسکن، زمین را آماده می کنیم؛ وقتی این اتفاق رخ داد، دو برنامه پیش روی ماست: یکی آنکه این اراضی در بخش هایی است ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات