تشدید بحران مسکن و بی خانمانی در انگلیس

به گزارش اخبار ساختمان، ایندیپندنت با اشاره به افزایش شدید بحران مسکن و بی خانمانی در این کشور نوشت: بیش از هشت میلیون تن از مردم در انگلیس در خانه‌های نا ایمن و نامناسب زندگی می‌کنند و بسیاری از شهروندان انگلیسی نیز در خیابان‌ها می‌خوابند. یک بنگاه خیریه در انگلیس گزارش داده است که از هر هفت نفر از مردم در انگلیس- از همه نسل‌ها و در همه بخش‌های این کشور- دست کم یک نفر از بحران مسکن صدمه دیده است. این بنگاه خیریه، موسوم به «فدراسیون ملی خانه و مسکنِ» انگلیس طی گزارشی که برای نخستین بار عمق و گسترهِ حقیقی بحران مسکن را در این کشور نشان می‌دهد، نوشت: حدود ۸/۴ دهم میلیون تن در این کشور در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که نه تنها نا ایمن و نامناسب هستند، بلکه بسیاری از این افراد حتی توانایی مالیِ کافی برای پرداخت اجاره بهای آن خانه‌ها را نیز ندارند. بر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات