آیین‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی تهیه شد

آیین‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی تهیه شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ‌قانون دریایی ایران که در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید در سال ۱۳۹۱ مورد بازبینی و تصویب مجدد در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مطابق ماده (۸۶) قانون دریایی ایران که به موضوع تخلفات در انجام وظایف می‌پردازد، فرمانده کشتی در صورت تخلف از مواد (۸۲) تا (۸۵) این قانون در مقابل مالک کشتی مسئول است و مشمول مقررات آیین‌نامه انضباطی خواهد بود . این مواد که به موضوعات مختلفی در رابطه با قانون دریایی و کشتی می‌پردازد تکالیفی را برای فرمانده کشتی برشمرده است که در صورت هرگونه تخلف و کوتاهی در این رابطه، مشمول مجازات خواهد شد . نحوه برخورد با متخلفان، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در این راستا وزارت راه و شهرسازی، پس از طی‌ جلسات ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات