درخواست تعیین تعرفه نقل و انتقال واحد‌های مسکن مهر به دفتر هیئت دولت ارسال شد

درخواست تعیین تعرفه نقل و انتقال واحد‌های مسکن مهر به دفتر هیئت دولت ارسال شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی با هدف پاسخگویی به تقاضای مالکان مسکن مهر برای نقل و انتقال واحدهای خود و بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به بازار مسکن، تامین باقیمانده سهم آورده متقاضیان از طریق خریداران، جلوگیری از واسطه‌گری و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد اختلافی میان طرفین معامله و واسطه‌ها در مراجع قضایی پیشنهاد تعیین تعرفه برای پوشش هزینه‌های نقل و انتقال واحدهای مسکونی مهر را به هیئت وزیران ارائه کرده است. وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده است به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده شود در صورت درخواست مالکین اعیانی واحدهای مسکونی مهر (بیمه تمام و تمام شده فاقد سند تک برگی) در قراردادهای ۹۹ ساله اجاره‌ای، جهت نقل و انتقال واحدهای مسکونی مهر به خریداران، نسبت به تعیین و دریافت تعرفه نقل و انتقال متناسب با وضعیت هر شهر و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات