صدور موافقت اصولی احداث فرودگاه بین‌المللی چابهار از سوی سازمان هواپیمایی کشوری/ یکی از موانع توسعه‌ای سواحل مکران و منطقه چابهار با احداث فرودگاه بین‌المللی برطرف می‌شود

صدور موافقت اصولی احداث فرودگاه بین‌المللی چابهار از سوی سازمان هواپیمایی کشوری/ یکی از موانع توسعه‌ای سواحل مکران و منطقه چابهار با احداث فرودگاه بین‌المللی برطرف می‌شود

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، احمد علی موهبتی در ارتباط با صدور موافقت اصولی احداث فرودگاه بین المللی چابهار از سوی سازمان هواپیمایی کشوری برای منطقه آزاد چابهار که طی نامه ای به سازمان منطقه آزاد چابهار ارجاع شده است، اظهار کرد: اعتبار این موافقت اصولی یک سال از تاریخ صدور آن است و در طول این مدت باید مستندات اقدامات اجرایی مشتمل بر تملک اراضی و رفع هرگونه تعارض با ذینفعان، تدوین و ارائه طرح جامع (فرودگاهی و مدیریت ترافیک هوایی) و اخذ تاییدیه از دفاتر تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری بر مبنای مقررات مدنظر قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه یکی از حلقه های مفقوده در توسعه منطقه چابهار احداث فرودگاه بین المللی است، خاطر نشان کرد: تاکنون پایگاه شکاری نیروی هوایی به عنوان فرودگاه در چابهار مورد استفاده قرار می گرفت که متاسفانه با چابهار فاصله ۶۰ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات