سخنگوی شورای شهر تهران: ساخت اضافه طبقه تخلف است

به گزارش اخبار ساختمان، مهرماه سال گذشته بود که لایحه‌ای در صحن شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت که به موجب آن شهرداری ملزم به تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق می‌شد و در نهایت این لایحه با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید، اما چند ماه بعد از تصویب آن معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از واگذاری اختیاراتی در حوزه شهرسازی به شهرداری مناطق از جمله شوراهای معماری مناطق خبر داد که این اتفاق منجر به افزایش حدود ۱۰ درصدی درآمد در مناطق شد. اگرچه معاون شهردار تهران معتقد است این واگذاری منجر به کاهش نارضایتی مردم به دلیل کاهش پیچیدگی‌ها می‌شود،‌ اما فسادزا بودن این شوراها و شکایت‌های مردمی از آنها همچنان پابرجاست. این نکته باردیگر در تذکر سخنگوی شورای شهر تهران مطرح شد که از وجود دلالی‌های گسترده در شوراهای معماری مناطق و حضور افرادی در پوشش کارشناس سخن گفت که با واسطه‌گری منجر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات