بررسی برنامه طرح اقدام ملی تولید مسکن در قالب طرح جامع مسکن

بررسی برنامه طرح اقدام ملی تولید مسکن در قالب طرح جامع مسکن

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در اولین جلسه استانی برنامه طرح اقدام ملی تولید مسکن که با حضور محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، حمیدرضا امیرخانی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و سایرمدیران کل استان در محل اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار گردید برنامه و پلن استانی شهرهای استان در خصوص طرح جامع مسکن مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت . محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت : در این جلسه دو مورد اساسی در رابطه با مسکن که یکی موضوع مسکن مهر و دیگری طرح اقدام ملی تولید مسکن است ، مورد بررسی قرار می گیرد. وی افزود : حاصل تدابیر و زحماتی که در استان اصفهان کشیده شده است ، این استان جزء معدود استان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات