سومین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان مرکزی برگزار شد

سومین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان مرکزی برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، در ابتدای جلسه مدیرکل دفتر بازرسی ، ضمن ارائه آمار و عملکرد ارزیابی عملکرد دستگاههای عضو شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان مرکزی از تلاشها و خدمات همکاران قدردانی کرد. رستمی با توضیح قوانین و مقرراتی که بر انجام تکالیف این مدیریت منجر می شود، تکالیف این دفتر را ارزیابی عملکرد، پیگیری سلامت اداری ، بازرسی سلامت اداری ، حقوق شهروندی و پاسخگویی به شکایات برشمرد و بر همه مدیران لزوم رعایت قوانین و انجام تکالیف را تاکید نمود . در ادامه جلسه هریک از مدیران کل عضو شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان مرکزی گزارش عملکرد ۶ ماهه خود را ارائه نمودند . مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی گزارشی در حوزه ساخت و مهندسی ، شهرسازی و معماری ، املاک و حقوقی ، بازآفرینی شهری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات