تامین مسکن هدف اصلی است/ لزوم توجه به هویت محلات در بازآفرینی شهری

تامین مسکن هدف اصلی است/ لزوم توجه به هویت محلات در بازآفرینی شهری

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدمجتبی علوی‌مقدم، معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه تعداد، نوع و فعالیت گروه‌های محله‌ای باید متناسب با نیازهای جامعه محلی در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تعریف شود، گفت: نحوه مدیریت و پیگیری فعالیت‌های هر گروه باید با ابتکار اعضای گروه‌ها و کاملا مبتنی بر نیازها انجام شود. معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: ضروری است خروجی مطالعات و طرح‌ها، سند مشارکتی و توسعه محله با رویکرد بازآفرینی شهری و ماهیت برنامه‌ای و مردم‌محور باشد. به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، وی با اشاره به اینکه در مطالعات باید به موضوع مسکن در محله‌ها با اولویت ویژه پرداخته شود بر همکاری موثر همه گروه‌ها و نهادها و تلاش و برنامه‌ریزی در خصوص فعال شدن موثر نهادهای محله ای تاکید کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات