شرایط تشکیل انجمن های صنفی مشخص شد

نمایندگان مجلس شرایط لازم برای تشکیل انجمن، جمعیت، جامعه، کانون صنفی و خانه ها را مشخص کردند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات