رفع موانع سفرهای هوایی برای معلولان

رفع موانع سفرهای هوایی برای معلولان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، وزارت حمل و نقل ایالات متحده ۱۹ عضو را به کمیته مشورتی جدید دسترسی قانون حمل و نقل هوایی معرفی کرده است که در مورد موضوعات مربوط به نیازهای مسافران هوایی معلول به وزیر حمل و نقل مشاوره می‌دهد. مدیراین کمیته در بیانیه‌ای گفت: کمیته باید موانع دسترسی مسافران هوایی معلول را شناسایی و ارزیابی و موانع دسترسی به معلولیت را برطرف کند و اقداماتی را برای بهبود سفرهای هوایی آنها انجام دهد. کمیته مشورتی جدید شامل ذینفعان حمل و نقل هوایی شامل بوئینگ، یاتا، هواپیمایی دلتا، شورای بین‌المللی فرودگاه‌های آمریکای‌شمالی و فرودگاه‌های جهانی خواهد بود. این کمیته تا ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ باید گزارشی را به دبیرخانه و کنگره ارایه کند و مقررات جدید در خصوص شیوه‌های فروش بلیت و تعیین صندلی‌های هواپیما به معلولین را ارایه کند. کمیته حداقل هر سال دو بار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات