ماده ۱۰۰ نمی تواند مانع آشفتگی نماهای شهری شود

طراح برتر منطقه هفت تهران اظهار داشت: اعتقاد دارم کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی تواند مانع آشفتگی سیما و منظر شهری شود.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات