پیمان سپارى ۳۱ کیلومتر از محور لار- جهرم

پیمان سپارى ۳۱ کیلومتر از محور لار- جهرم

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی لارستان ، محمد رضا باقری فرد در خصوص برگزاری مناقصه محور لار - جهرم عنوان داشت : طی نامه عضو هیئت مدیره و مدیر کل امور پیمانها و رسیدگی فنی، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مقرر گردید مناقصه ۳۱ کیلومتر از باند دوم محور لار جهرم در روزنامه کثیر الانتشار چاپ شود. وی افزود : متقاضیان جهت شرکت در این مناقصه از تاریخ ۴ مهرماه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و تا تاریخ ۱۰ مهرماه جهت دریافت اسناد از سامانه مذکور اقدام نمایند مدیرکل راه و شهرسازى لارستان تصریح کرد : آخرین مهلت تحویل مناقصه روز شنبه مورخ ۲۰ مهرماه است و روز یکشنبه ۲۱ مهرماه نیز جلسه مناقصه برگزار خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات