معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛ آخرین وضعیت طرح اقدام ملی تولید مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، حبیب‌الله طاهرخانی در خصوص آخرین وضعیت طرح اقدام ملی تولید مسکن در شهرهای جدید گفت: براساس طرح اقدام ملی تولید مسکن که قرار است ۴۰۰هزار واحد مسکونی احداث شود، ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید ساخته خواهد شد. وی افزود: بنابراین تاکنون برای ۱۵۹ هزار واحد مسکونی جانمایی شده و هنوز برای ۴۰ هزار واحد مسکونی به مرحله جانمایی نرسیده است. طاهرخانی ادامه داد: از ۱۵۹ هزار واحد مسکونی نیز حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی مرحله ساخت آنها آغاز شده است، پس بخشی از آن به مرحله آماده‌سازی و بخشی هم به مرحله ساخت رسیده است که حدود ۸۸ واحد مسکونی در این مراحل مختلف قرار دارد. وی در پاسخ به این سوال که در طرح اقدام ملی تولیدمسکن چه میزان مسکن در استان تهران احداث خواهد شد، اظهار داشت: برنامه‌ریزی که برای تهران در طرح اقدام ملی تولید مسکن صورت گرفته است، اینگونه بوده ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات