سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری، گامی در راستای تحقق توسعه پایدار اقتصادی است

سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری، گامی در راستای تحقق توسعه پایدار اقتصادی است

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، محسن اسماعیلی با بیان اینکه پنجره واحد سرمایه گذاری و کارآفرینی با رفع موانع موجود و افزایش اشتغال و تولید، روزنه ایی به توسعه اقتصادی است گفت: سامانه پنجره واحد الکترونیک سرمایه گذاری، گامی موثر در راستای شفاف سازی و سالم سازی و اقدامی امید بخش برای سرمایه گذاران می باشد . معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی بیان داشت: در همین راستا در چهارمین جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست، موضوع اجرای سامانه پنجره واحد الکترونیک و چگونگی چرخه اجرایی آن در جلسه مطرح و مصوب گردید. وی در ادامه بیان داشت : در این سامانه که با هدف کمک به توسعه اقتصادی و اطلاع رسانی مناسب به سرمایه گذاران داخل و خارج و بررسی و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات