برگزاری کار گاه آموزشی در هواشناسی گیلان

برگزاری کار گاه آموزشی در هواشناسی گیلان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، در این کارگاه آموزشی مواردی شامل نحوه ثبت هوای گذشته در دفترسینوپ، هماهنگی و یکسان سازی در اندازه گیری ارتفاع برف و بازآموزی، کد گذاری در گزارش سینوپ، تشریح کامل سنسور اندازه گیری باران و نظارت بر عملکرد این سنسور در زمان بارش‌های شدید، به همکاران ارائه شد. همچنین در ادامه این کارگاه در خصوص شاخصهای ارزیابی کارشناسان همدیدی ونحوه ارزیابی های سه ماهه گذشته و همچنین موارد مطروحه از طرف همکاران حاضر در این کارگاه مورد تبادل نظر قرار گرفت. لازم به ذکر است واحد پایش هواشناسی این اداره کل به عنوان یکی از بخشهای مهم هواشناسی، در پایش و ثبت اطلاعات هواشناسی که مرجع بسیاری از مطالعات و پژوهشها وبرنامه ریزی ها درآینده است به منظور به روز رسانی فعالیتها و رفع مسائل جاری، در طول سال کارگاههایی آموزشی برای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات