بازرس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی مطرح کرد: لزوم تغییر در سیاست‌ مدیران شهری

علیرضا اساسی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه انتظار می‌رود که در شهری مثل مشهد مدیران به نحو شایسته‌تری به سرمایه‌گذاری و دغدغه‌های مسکن مردم بپردازند، عنوان کرد: در این شهر باید سرمایه گذاران سهل‌تر و ارزان‌تر سرمایه گذاری کنند تا شهروندان بتوانند ارزان‌تر و راحت‌تر زندگی را اداره کنند و جوانان نیز صاحب خانه شوند اما رویکردها، نگرش ها، سیاست ها و لوایح مدیران این شهر، عرصه را بر کارآفرینان و فعالان عرصه ساخت و ساز سخت تر کرده، امید خانه دارشدن را از جوانان گرفته و ناامیدی را در شهروندان شهر مشهد رواج داده شده. وی ادامه داد: اگر سیاست‌های اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری نسبت به کارآفرینی بخش مسکن تغییر جدی پیدا نکند و انبوه سازان را به عنوان پرچم داران حرکت و پویایی این شهر نبینند بخش مسکن نیز مانند بخش صنعت با رکود جدی‌تری مواجه خواهد شد و آینده نا امید ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات