مردم هر گونه شکایت از اجرا نشدن مقررات ملی ساختمان را گزارش دهند

مردم هر گونه شکایت از اجرا نشدن مقررات ملی ساختمان را گزارش دهند

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، احسان فرشته پور با بیان این مطلب گفت: سامانه کشوری نظارت عالیه ماده ۳۵ به آدرس ( https://snam.mrud.ir ) راه اندازی شده است که در این سامانه بخشی به عنوان ثبت شکایات مردمی ایجاد گردیده که شاکیان اعم از مالک، مهندس و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ورود به سامانه مذکور اقدام به ارسال مستندات و موارد مرتبط با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در پروژه های مشمول قانون نظام مهندسی را به اداره کل راه و شهرسازی استان ها گزارش نمایند. وی افزود: بر اساس ماده ۳۵، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات