رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری لرستان خبر داد: ساخت مسکن در بافت‌های ناکارآمد لرستان

به گزارش اخبار ساختمان، برزو بردی نشین اظهار کرد: با تغییر وزیر راه و شهرسازی تغییرات بازآفرینی به سمت ساخت مسکن رفته است. وی ادامه داد: این مهم را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد تا در استان به نتیجه برسانیم. رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری راه و شهرسازی لرستان عنوان کرد: در این راستا زمین‌هایی را شناسایی کردیم به این صورت که اراضی دولتی را با شرط شراکت در اختیار سرمایه‌گذار خواهیم گذاشت. بردی نشین گفت: اراضی دولتی در بافت‌های فرسوده مربوط به هر سازمان دولتی باشد موظف است آن را در اختیار راه و شهرسازی قرار دهد تا بتواند برای تولید مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری استفاده شود. رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری راه و شهرسازی لرستان بیان کرد: چنانچه این زمین‌ها در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد واحدهایی نوساز در بافت‌های ناکارآمد تولید و این به نوسازی بافت‌های فرسوده کمک خواهد کرد. وی یادآور شد: براین ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات