انتصاب در اداره راه و شهرسازی کردستان

انتصاب در اداره راه و شهرسازی کردستان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وش هرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان، محمدصدیق ثابتی آقایان هیمن محمدی بهرام و صلاح فتحی را به ترتیب به سرپرستی اداره های املاک، بانک زمین ، حفاظت اراضی و اداره فنی و امور مهندسان منصوب کردند. ثابتی در قسمتی از ابلاغ خطاب به سرپرستان جدید آورده است: امید است با برنامه ریزی مناسب، بهره گیری از تجارب گذشته و همکاری موثر مجموعه تحت سرپرستی نهایت تلاش را در انجام وظایف محوله به عمل آورید. اداره املاک ، بانک زمین و حفاظت اراضی از اداره های زیر مجموعه معاونت املاک و حقوقی است و مسئولیت آن قبلاٌ بر عهده حبیب ا... کریمی بود. اداره فنی و امور مهندسان نیز از جمله اداره های زیر مجموعه معاونت ساخت و مهندسی است و آقای عرفان مرادی قبلاٌ مسئولیت این اداره را بر عهده داشتند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات