جلوگیری از بهره برداری ساختمان‌های فاقد ایمنی

رئیس شورای شهر تهران گفت: شهرداری باید در حیطه مقررات گذاری و اعمال مقررات ایمنی جدیت بیشتری داشته باشد و از بهره برداری ساختمان فاقد ایمنی و استاندارد لازم جلوگیری کند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات